Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звіти
 


Спостережна рада 

1.Керечан Василь Іванович  - голова Спостережної ради КС «Едельвейс».

2.Урста Віктор Юрійович    -  заст.голови Спостережної ради КС «Едельвейс».

3.Ромушко Ганна Андріївна - секретар Спостережної ради КС «Едельвейс».

4.Маді Ганна Василівна        -член Спостережної  ради КС «Едельвейс».

5.Матяш Катерина Петрівна  - член Спостережної ради КС «Едельвейс».

6.Танчинець Ганна Василівна – член Спостережної ради КС «Едельвейс».

7.Феєр Юрій Юрійович-              член Спостережної ради КС «Едельвейс».

Правління кредитної спілки «Едельвейс»

1.Попович Василь Васильович- голова  правління КС «Едельвейс»

2.Роман Оксана Іванівна –член правління,гол.бухгалтер КС «Едельвейс».

3.Неймет Олександр Юрійович-член правління,старший кредитний інспектор КС»Едельвейс».

Ревізійна комісія

1.Деяк Людмила Іванівна-голова Ревізійної комісії.

2.Мельник Валентин Олексійович-секретар Ревізійної комісії.

3.Васко Катерина Михайлівна-член Ревізійної комісії.

Кредитний комітет

1.Неймет Олександр Юрійович-голова кредитного комітету.

2.Столець Світлана Михайлівна-секретар кредитного комітету.

3.Попович Василь Васильович-член кредитного комітету. 

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України